عکس پرنده و قفس

سه شنبه 18 فروردین1388  11:39 توسط:نسیم سحری
در قفس بودن یا نبودن , مساله این است! خیلی عکس جالبیه. عجب عکاس تیزی داشته!
ممنون از توجه تان. موقعیت مناسب بود وگرنه تیزی ای در کار نبود.

+  یکشنبه نهم فروردین ۱۳۸۸    میانا مدیا  |